Từ khóa: "vắc xin covid-19"

Vì sao chưa thể cấp phép cho vắc xin Nanocovax?

Vì sao chưa thể cấp phép cho vắc xin Nanocovax?

Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc có thông báo chính thức về buổi họp xem xét đăng ký lưu hành cho vắc xin Nanocovax.

Nhật Linh • 30 Tháng Tám, 2021

Vắc xin Nanocovax được Hội đồng đạo đức thông qua

Vắc xin Nanocovax được Hội đồng đạo đức thông qua

Vắc xin Nanocovax của công ty Nanogen đã được Hội đồng đạo đức chấp nhận kết quả thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ pha 3a và đang chờ để cấp phép khẩn cấp.

Nhật Linh • 27 Tháng Tám, 2021

31 triệu liều vắc xin Pfizer sắp về Việt Nam
Đánh giá/ Review

31 triệu liều vắc xin Pfizer sắp về Việt Nam

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sắp nhận hơn 31 triệu liều vắc xin Pfizer từ Bỉ, dự kiến trong tuần này sẽ đón thêm 1 triệu liều vắc xin.

Nhật Linh • 24 Tháng Tám, 2021

Vắc xin NanoCovax sẽ được cấp phép khẩn cấp sớm?

Vắc xin NanoCovax sẽ được cấp phép khẩn cấp sớm?

Vắc xin NanoCovax đang được Hội đồng Đạo đức xem xét, đánh giá, thẩm định kết quả thử nghiệm giữa kỳ giai đoạn 3a và sẽ thông báo kết quả thời gian tới.

Nhật Linh • 23 Tháng Tám, 2021