Từ khóa: "nới room ngoại"

Ngân hàng mong được nới tỷ lệ room ngoại
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Ngân hàng mong được nới tỷ lệ room ngoại

Nguồn: Thảo Nguyên/KT&ĐT • 26 Tháng Mười Hai, 2021