Mắc nhiều lỗi, Công ty Quốc Cường Mê Linh bị tỉnh Thái Nguyên tước quyền khai thái khoảng sản 4,5 tháng

Trần Nhật Linh
Đây được xem là hình thức xử phạt khá nghiêm của tỉnh Thái Nguyên với Công ty Quốc Cường Mê Linh sau một thời gian dài vi phạm nhiều lỗi.

Ngày 25/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2959/QĐ-XPHC. Theo đó, Công ty cổ phần Quốc Cường Mê Linh (trụ sở chính: Số 396, phố Ngọc Lâm, phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) bị phạt số tiền 160.000.000 đồng (một trăm sáu mươi triệu đồng) và tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác khoáng sản 4,5 tháng (kể từ ngày nhận được Quyết định này).

Cụ thể, các lỗi mà Công ty Quốc Cường Mê Linh vi phạm là: Lỗi chậm nộp báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm 2020 cho Sở TNMT; lỗi chậm gửi kết quả thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực được khai thác năm 2020 cho Sở TNMT, đều chậm 115 ngày kể từ ngày 01/02/2021 theo quy định của kỳ báo cáo. Tổng số tiền bị phạt từ hai lỗi trên là: 160.000.000 đồng.

Lỗi thứ ba liên quan đến nghĩa vụ tài chính, đó là: Không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản sau thời hạn kỳ cuối cùng của năm phải nộp và của năm liền trước đó theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể: Tính đền ngày 31/10/2022 là thời hạn cuối cùng của năm 2022 phải nộp, Công ty Quốc Cường Mê Linh không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của năm 2022 và không nộp tiền khai thác khoáng sản của năm 2021 theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên. Với lỗi này, chủ thể vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác khoáng sản 4,5 tháng (kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt số 2959/QĐ-XPHC).

thai-nguyen-1670409702.jpg
 

Được biết, ngày 20/6/2016, UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 1390/GP-UBND cho phép Công ty cổ phần Quốc Cường Mê Linh được khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát sỏi khu vực Gò Gẩy, xã Nhã Lộng và khu vực Soi Ấp, xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; diện tích khu vực khái thác là 49,82 ha; thời gian khai thác đến ngày 19/02/2043.

Mặc dù Công ty cổ phần Quốc Cường Mê Linh đã đưa mỏ vào khai thác, nhưng nhiều nghĩa vụ tài chính với chính quyền địa phương vẫn chưa hoàn thành. Theo số liệu từ cơ quan Thuế địa phương, tính tới cuối tháng 9/2022, Công ty Quốc Cường Mê Linh còn nợ gần 5,0 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tổng các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước địa phương là gần 9,0 tỷ đồng. Cũng trong tháng 9/2022, UBND huyện Phú Bình đã phải ban hành văn bản chỉ đạo UBND xã Nhã Lộng rà soát các diện tích chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để kiểm soát hoạt động khai thác của Công ty, đảm bảo không thất thu ngân sách nhà nước.

Theo tìm hiểu, ở cả hai vị trí mỏ khoáng sản nêu trên, Công ty Quốc Cường Mê Linh đã tổ chức khai thác. Cuối tháng 11/2022, theo quan sát, các hoạt động khai thác vẫn đang diễn ra tại khu vực mỏ Gò Gẩy.

Kính đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường quản lý đối với việc chấp hành pháp luật của Công ty Quốc Cường Mê Linh, tránh tình trạng trước xử phạt, sau buông nhẹ, dẫn đến “nhờn” luật trên địa bàn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm PVPL