Từ khóa: "huy động vốn"

Cầm đồ F88 huy động 400 tỷ đồng bằng trái phiếu chỉ trong 3 tháng
Tài chính – Ngân hàng

Cầm đồ F88 huy động 400 tỷ đồng bằng trái phiếu chỉ trong 3 tháng

btoday.vn • 14 Tháng Tư, 2021