Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam: Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần III

Võ Thị Liên
Được sự đồng ý, cho phép của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học Công nghệ, Hội trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ Việt Nam (VAYSE) tổ chức Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ III tại Hà Nội vào ngày 19/1/2023.
z4050348769395-15d2d506d50a6943f486a68d6f9ef6a2-1522-1674714155.jpg
Đoàn chủ tịch Đại hội được bầu ra chủ trì Đại hội

Đại hội của VAYSE diễn ra trong bối cảnh mà các trào lưu hướng tới Cách mạng Công nghiệp 4.0 và đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực đang diễn ra mạnh mẽ. Chính vì vậy, cương lĩnh hành động của VAYSE trong nhiệm kỳ mới cũng là tập trung vào đổi mới sáng tạo và Cách mạng Công nghiệp 4.0.

2-1301-1674714135.jpg
Giới thiệu thành phần Đại biểu và khách mời tham gia Đại hội
3-1301-1674714135.jpg
Phó chủ tịch phụ trách nhiệm kỳ II tóm tắt báo cáo hoạt động của nhiệm kỳ

Riêng về hoạt động khởi nghiệp, Hội đề cập các yếu tố cấu thành cho mọi sản phẩm là Công nghệ, Quản trị. Tuy nhiên, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp nhiều năm qua mới chỉ thực hiện trên 2 phương diện là Quản trị và Công nghệ. Vì thế VAYSE sẽ cùng với một số đối tác mà tại Hà Nội để chính thức thực hiện một chương trình sâu rộng nhằm cung cấp các kiến thức Công nghệ và Quản trị cho các đối tượng khởi nghiệp trên toàn quốc.

z4050135308048-1484c543150c0aa509afbe628047a215-1419-1674714135.jpg
VAYSE trao tặng bằng khen cho cá nhân xuất sắc trong nhiệm kỳ II

Không chỉ có vậy, VAYSE sẽ hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam nhằm giúp sinh viên và trí thức trẻ của các trường Đại học và Cao đẳng cập nhật các kiến thức mới nhất trong nhiều lĩnh vực và hỗ trợ sinh viên, trí thức trẻ theo đuổi các đề tài nghiên cứu khoa học mới mẻ.

z4050135309191-eb2b0d0124a096d8080e879546c7f33a-1418-1674714134.jpg
Ban chấp hành thống nhất việc bầu Ban thường vụ và Chủ tịch, phó chủ tịch, Tổng thư ký.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội cũng thảo luận và đặt vấn đề thành lập Chi bộ Đảng của VAYSE trực thuộc Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Việc thành lập Chi bộ sẽ được VAYSE tiến hành theo đúng các thủ tục cần thiết và giao cho một ủy viên thường vụ làm Bí thư Chi bộ để tập hợp đội ngũ Đảng viên trẻ đang làm việc ngoài khu vực nhà nước tham gia làm hội viên của VAYSE.

z4050135310547-19abfaeefcca36c33ab281e77a3cb9c7-1417-1674714135.jpg
Ban thường vụ Nhiệm kỳ III (2023-2028)

Đại hội nhất trí bầu ra Ban chấp hành gồm 38 thành viên, trong đó Ban thường vụ gồm 13 người, ban kiểm tra 5 người. Một chủ tịch và bốn phó chủ tịch và một Tổng thư ký.

Chủ tịch Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam nhiệm kỳ III là PGS.TS Lê Phước Minh.

Đại hội cũng bầu ra bốn Phó chủ tịch:

1. Ông Lương Hoàng Hưng

2. Bà Phan Thị Thùy Trâm

3. Ông Chử Đức Hoàng

4. Ông Lê Phước Kiệm

Bắc Hiệp