Luận về Tài chính - Ngân hàng

Vì sao Đức Long Gia Lai thoái vốn khỏi 2 công ty con?

Ngày đăng: 01 Tháng Mười, 2021

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) vừa công bố Nghị quyết về việc cấu trúc lại các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại các công ty thành viên.

Theo đó, Đức Long Gia Lai dự kiến thoái vốn và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại 2 công ty con là CTCP Năng lượng Tân Thượng và CTCP Đầu tư và kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai.

HĐQT quyết định ủy quyền cho Tổng giám đốc Đức Long Gia Lai tổ chức thực hiện tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư… để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ pháp lý liên quan đến việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý chuyển nhượng cổ phần tại 2 công ty này.

Việc thoái toàn bộ vốn tại 2 công ty con có thể là một trong những bước đi đầu tiên của việc Đức Long Gia Lai xây dựng phương án cấu trúc toàn diện tình hình tài chính, lập kế hoạch và lộ trình thoái vốn các khoản đầu tư kém hiệu quả... Tập trung thu hồi các khoản công nợ để thực hiện thanh toán một phần các khoản nợ quá hạn.

duclong

Do trước đó báo cáo bán niên 2021, đơn vị kiểm toán cho biết khoản lỗ thuần của Đức Long Gia Lai là hơn 842 tỷ đồng và các khoản nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn gần 239 tỷ đồng. DLG còn có một số khoản nợ phải trả và vay đã quá hạn thanh toán với tổng giá trị ước tính hơn 1.808 tỷ đồng.

Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Nguồn: Vietnamdaily

Bình luận


Nam Long phát hành cổ phiếu để thưởng và trả cổ tức
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Nam Long phát hành cổ phiếu để thưởng và trả cổ tức

26 Tháng Chín, 2021

Sơn Hà Sài Gòn trả cổ tức bằng cổ phiếu
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Sơn Hà Sài Gòn trả cổ tức bằng cổ phiếu

26 Tháng Chín, 2021

Hưng Thịnh Incons chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 80%
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Hưng Thịnh Incons chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 80%

20 Tháng Chín, 2021

Tập đoàn Hoa Sen hoàn tất việc phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Tập đoàn Hoa Sen hoàn tất việc phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP

20 Tháng Chín, 2021

9 tháng đầu năm, TP.HCM thu ngân sách gần 280.000 tỷ đồng
Luận về Tài chính - Ngân hàng

9 tháng đầu năm, TP.HCM thu ngân sách gần 280.000 tỷ đồng

30 Tháng Chín, 2021

Đẩy mạnh bán hàng online, PNJ kinh doanh khả quan bất chấp dịch bệnh
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Đẩy mạnh bán hàng online, PNJ kinh doanh khả quan bất chấp dịch bệnh

25 Tháng Chín, 2021

Evergrande: 'Đu trend” xe điện và cái kết nợ như “chúa Chổm”
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Evergrande: "Đu trend” xe điện và cái kết nợ như “chúa Chổm”

23 Tháng Chín, 2021