Luận về Tài chính - Ngân hàng

Giá trị thanh toán điện tử gấp 25 lần GDP vào cuối 2025

Ngày đăng: 04 Tháng Mười Một, 2021

Theo Đề án vừa được phê duyệt, mục tiêu đến cuối năm 2025, giá trị thanh toán điện tử sẽ gấp 25 lần GDP và khoảng 40% cá nhân, tổ chức áp dụng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán điện tử - PV) tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán điện tử trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt.

Việc áp dụng thanh toán điện tử không chỉ đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức, mà còn góp phần đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng và hiệu quả giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Đồng thời, thanh toán điện tử sẽ giúp minh bạch hoá các giao dịch trong nền kinh tế, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm kinh tế, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

thanh toan dien tu

Đề án đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2025, giá trị thanh toán điện tử gấp 25 lần GDP; thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%; từ 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán của người dân; tăng số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt lên trên 450.000 điểm.

Đề án cũng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch thanh toán điện tử đạt 20 - 25%/năm; tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch qua kênh điện thoại di động đạt 50 - 80%/năm và giá trị giao dịch đạt 80 - 100%/năm; tốc độ tăng trưởng bình quân số lượng và giá trị giao dịch qua kênh Internet đạt 35 - 40%/năm; tỉ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt 40%.

Mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công: Từ 90 - 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; từ 90 - 100% các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đô thị triển khai thanh toán học phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 60% các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 60% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhật Linh

Bình luận