Thị trường

Giá điện thoại Vsmart ở thị trường Việt Nam tháng 8/2021

Ngày đăng: 03 Tháng Tám, 2021

Tháng 8/2021, nhiều phiên bản điện thoại Vsmart trên thị trường được các hệ thống di động lớn giảm giá từ 500.000 đồng - 2.500.000 triệu đồng.

Giá niêm yết điện thoại Vsmart ở thị trường Việt Nam trong tháng 8/2021 ghi nhận nhiều phiên bản giảm giá so với tháng 7/2021. Điển hình, điện thoại Vsmart Aris Pro giảm 2.500.000 đồng, điện thoại Vsmart Aris giảm 1.500.000 triệu đồng, điện thoại Vsmart joy 4 và Vsmart Live 4 giảm 500.000 đồng.

bang-gia-dien-thoai-vsmart-vsmart-aris-pro

Bảng giá điện thoại Vsmart tháng 8/2021:

Điện thoại Vsmart Aris Pro: 8,49 triệu đồng.

Điện thoại Vsmart Aris:

Phiên bản RAM 6 GB: 5,99 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8 GB: 6,69 triệu đồng.

Điện thoại Vsmart Live 4:

Phiên bản RAM 4 GB: 4,09 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6 GB: 4,49 triệu đồng.

Điện thoại Vsmart Active 3:

Phiên bản RAM 4 GB: 3,49 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6 GB: 3,99 triệu đồng.

Điện thoại Vsmart Live RAM 4 GB: 3,49 triệu đồng.

Điện thoại Vsmart Joy 4:

Phiên bản RAM 3 GB: 3,29 triệu đồng.

Phiên bản RAM 4 GB: 3,59 triệu đồng.

Điện thoại Vsmart Star 5:

Phiên bản RAM 3 GB/ROM 32 GB: 2,69 triệu đồng.

Phiên bản RAM 3 GB/ROM 32 GB: 2,89 triệu đồng.

Phiên bản RAM 4GB/ROM 64 GB: 3,19 triệu đồng.

Điện thoại Vsmart Joy 3:

Phiên bản RAM 3 GB: 2,69 triệu đồng.

Phiên bản RAM 4 GB: 3,29 triệu đồng.

Điện thoại Vsmart Star 4:

Phiên bản RAM 2 GB: 2,19 triệu đồng.

Phiên bản RAM 3 GB: 2,49 triệu đồng.

Điện thoại Vsmart Bee Lite: 600.000 đồng.

Nhật Linh

Bình luận