Luận về Tài chính - Ngân hàng

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình: Mua vật tư hơn 1500 tỷ đồng

Ngày đăng: 28 Tháng Năm, 2021

Gói thầu mua sắm hàng hóa là hạng mục chính thuộc Dự toán chi phí sửa chữa lớn của Nhà máy Thủy điện Hòa BÌnh. Dự toán có tổng mức đầu tư là 1.779 tỷ đồng. Việc lựa chọn nhà thầu được áp dụng theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa công bố Liên danh Thanh An - Farab là nhà thầu trúng Gói thầu số 2 Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác thay thế bánh xe công tác các tổ máy H1, H2, H3, H4, H5, H7 và H8 - Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

thuy-dien-hoa-binh-1

Giá gói thầu là 1.563 tỷ đồng. Giá trúng thầu của Liên danh là 64,474 triệu USD và 4,51 tỷ đồng (tương đương hơn 1.511 tỷ đồng).

 Gói thầu mua sắm hàng hóa này bao gồm cả hàng hóa sản xuất gia công ngoài nước; hàng hóa sản xuất gia công trong nước hoặc hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam.

Đức Tài

Bình luận