Luận về Tài chính - Ngân hàng

Sơn Hà Sài Gòn trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày đăng: 26 Tháng Chín, 2021

Sơn Hà Sài Gòn chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, tổng số phát hành lên tới 1,59 triệu cổ phiếu.

Theo đó, Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn sẽ tiến hành chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông bằng cổ phiếu, với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu phát hành đợt này là 1,59 triệu cổ phiếu.

Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn chiếm 85% thị phần ống thép không gỉ công nghiệp, khoảng 30% thị phần sản phẩm ống thép trang trí, 41% thị phần thị trường sản phẩm bồn nước inox tại miền Nam và miền Trung.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn có tình hình kinh doanh khá thuận lợi khi doanh thu thuần đạt 463,6 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn lại tăng 12% khiến biên độ lợi nhuận trên doanh thu giảm xuống còn 13%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 9,1 tỷ đồng tương đương với cùng kỳ năm 2020.

sha 1

Kết thúc ngày 30/6/2021, tổng tài sản Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn tăng 3% so với hồi đầu năm lên 919,15 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm xuống còn 119,37 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm còn 306 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn đặt mục tiêu doanh thu hơn 934 tỷ đồng và 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã đã hoàn thành 49,6% chỉ tiêu doanh thu và 36,4% chỉ tiêu lợi nhuận cho cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu SHA của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn đóng cửa tại mức giá 8,20 vào ngày 24/09, tăng khoảng 89% so với giá ngày đầu năm.

Lường Linh

Bình luận


Tập đoàn Hoa Sen hoàn tất việc phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Tập đoàn Hoa Sen hoàn tất việc phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP

20 Tháng Chín, 2021

Hưng Thịnh Incons chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 80%
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Hưng Thịnh Incons chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 80%

20 Tháng Chín, 2021

Đất Xanh phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15% để tăng vốn điều lệ
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Đất Xanh phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15% để tăng vốn điều lệ

29 Tháng Tám, 2021

Cảng Cát Lái chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 22%
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Cảng Cát Lái chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 22%

12 Tháng Chín, 2021

DRI trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 3%
Luận về Tài chính - Ngân hàng

DRI trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 3%

07 Tháng Chín, 2021

VPBank đề xuất phương án chia cổ tức 80% để tăng vốn điều lệ
Luận về Tài chính - Ngân hàng

VPBank đề xuất phương án chia cổ tức 80% để tăng vốn điều lệ

20 Tháng Bảy, 2021

Ngân hàng Liên Việt chốt tỷ lệ trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Ngân hàng Liên Việt chốt tỷ lệ trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu

10 Tháng Bảy, 2021