Luận về Tài chính - Ngân hàng

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ngày đăng: 21 Tháng Sáu, 2021

Ngày 17/06 Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên thông báo về mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 và chuyển hướng kinh doanh để thích nghi với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19.

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An chuyển hướng kinh doanh theo mô hình mở rộng đầu tư

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An đã thông qua việc mở rộng đầu tư Nhà máy Dầu Phú Mỹ và Nhà máy Dầu Vinh nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. theo đó, Tường An đầu tư hơn 625 tỷ đồng cho Nhà máy Dầu Phú Mỹ và 292 tỷ đồng cho Nhà máy Dầu Vinh. Nguồn vốn chủ yếu lấy từ vốn tự có, vốn vay và vốn phát hành thêm cổ phiếu.

tuong an
Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Hiện tại lĩnh vực kinh doanh của Tường An là tập trung vào các sản phẩm dầu ăn, bơ thực vật phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Theo mô hình mở rộng đầu tư Tường An sẽ sản xuất sản phẩm và ký hợp đồng bán phân phối sản phẩm với KIDO, KIDO sẽ thực hiện phân phối, bán sản phẩm Tường An cho tất cả các kênh bán hàng trong nước và nước ngoài.

Kế hoạch tăng trưởng 2021 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An

Cũng tại cuộc họp này, ông Bùi Thanh Tùng - Tổng giám đốc công ty Dầu Tường An, đã có những chia sẻ về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, cụ thể: Doanh thu 6 tháng đầu năm ước tính đạt khoảng 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế 6 tháng ước đạt 105 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với 6 tháng đầu năm 2020. Doanh thu thuần quý I/2021 là 1.583 tỷ đồng, tăng trưởng 53,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận mức 77,6 tỷ đồng, tăng trưởng 160% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý I/2021, Dầu Tường An có vốn chủ sở hữu 525,9 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 1.796,5 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh quý I/2021 dương 32 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 46,7 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ấm 190,2 tỷ đồng. Tổng lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ghi nhận âm gần 205 tỷ đồng.

Mặc dù Quý I và 6 tháng đầu năm 2021, Tường An đạt tốc độ tăng trưởng khá, nhưng xét trong tình hình dịch bệnh còn nhiều khó khăn, công ty đưa ra mục tiêu tăng trưởng khá thận trọng là 2,6% và 5%, tương ứng với doanh thu thuần năm 2021 là 5.266 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 232 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 20%.

Với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, hầu hết các công ty đều chịu ảnh hưởng nặng nề trong sản xuất kinh doanh, nên mục tiêu tăng trưởng không đạt kỳ vọng cũng là điều dễ hiểu. Chính vì thế đòi hỏi các doanh nghiệp phải có phương án chuyển hướng kinh doanh nhằm giảm thiếu tối đa tổn thất kinh tế.

Lường Linh

Bình luận


Hà Nội công khai các doanh nghiệp nợ thuế
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Hà Nội công khai các doanh nghiệp nợ thuế

17 Tháng Sáu, 2021

Cá nhân được nhận thế chấp sổ đỏ: Những rủi ro tiềm ẩn
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Cá nhân được nhận thế chấp sổ đỏ: Những rủi ro tiềm ẩn

14 Tháng Sáu, 2021

Cuộc chạy đua tăng vốn của các công ty chứng khoán trong năm 2021
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Cuộc chạy đua tăng vốn của các công ty chứng khoán trong năm 2021

08 Tháng Sáu, 2021

Thu nhập của YouTuber sẽ bị đánh thuế hai lần cả ở Việt Nam và Mỹ
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Thu nhập của YouTuber sẽ bị đánh thuế hai lần cả ở Việt Nam và Mỹ

08 Tháng Sáu, 2021