Luận về Tài chính - Ngân hàng

Cổ phiếu của ngân hàng OCB được cấp margin

Ngày đăng: 06 Tháng Tám, 2021

Cố phiếu của ngân hàng OCB vừa được thông báo cấp margin và được bổ sung vào rổ chỉ số VNFIN LEAD trong kỳ cơ cấu tháng 7/2021.

ngan hang ocb

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông (OCB Bank) đã được niêm yết đủ 6 tháng trên sàn HOSE và có kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021 đáp ứng đủ điều kiện để được cấp margin. Trước đó, cổ phiếu ngân hàng OCB cũng đã được HOSE thêm vào rổ chỉ số VNFIN LEAD trong kỳ cơ cấu tháng 7/2021 vừa qua.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021, ngân hàng OCB có tổng thu nhập đạt 4.249 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nhập từ lãi thuần đạt 2.800 tỷ tăng 21,6%, thu thuần ngoài lãi tăng 13,3%. Hai khoản thu này tăng do biên lãi suất NIM của ngân hàng liên tục duy trì ở mức cao 3,86% theo định hướng bán lẻ, cho vay tiêu dùng và cơ cấu tài sản đầu tư, hoạt động bảo hiểm Bancas, thu từ phí thẻ và các hoạt động tư vấn khác.

Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán trong nửa đầu 2021 của ngân hàng OCB tăng trưởng rất tốt, đóng góp 57% thu ngoài lãi, tương đương  với 827 tỷ đồng. 

Ngân hàng OCB đã tối thiểu hóa các khoản chi phí và nằm trong nhóm ngân hàng có tỉ lệ chi phí trên thu nhập thấp nhất toàn ngành khi giảm còn 28,1%. Từ đó khiến lợi nhuận trước thuế của ngân hàng cũng tăng 42,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.661 tỷ đồng và tương đương 48% kế hoạch năm. 

Tại thời điểm 30/06/2021 tổng tài sản của ngân hàng OCB đạt 167.142 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm, tổng huy động vốn từ thị trường 1 của OCB đạt 118.395 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. Trong đó, huy động từ tiền gửi khách hàng đạt 96.215 tỷ đồng, tăng 10,4% so với đầu năm.

Năm 2021, OCB Bank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25%, lợi nhuận trước thuế đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020. Kết thúc quý 2/2021, ngân hàng OCB đã hoàn thành 48% kế hoạch của năm và đang thực hiện tốt các kế hoạch trong tương lai.

Trong thời gian tới, ngân hàng OCB dự kiến sẽ phát hành khoảng 5 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu và chào bán riêng lẻ 70 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.  

Lường Linh

Bình luận