Trao đổi về Bất động sản

Những công trình xây dựng được phép thi công tại TP.HCM

Ngày đăng: 21 Tháng Chín, 2021

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có dự thảo tiêu chí phân loại công trình xây dựng được phép hoạt động trên địa bàn và hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19.

Việc phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Xây dựng cũng như phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Theo tiêu chí, các công trình xây dựng trên địa bàn TP.HCM được phân thành hai loại, gồm: Công trình xây dựng thuộc các khu vực đạt “mức bình thường mới”; và công trình thuộc các khu vực “nguy cơ rất cao”, “nguy cơ cao”, “nguy cơ”.

cong trinh xay dung

Công trình xây dựng được phép thi công thuộc các khu vực đạt “mức bình thường mới” gồm:

Công trình xây dựng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của Thành phố; công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp; công trình phục vụ quốc phòng, an ninh đã triển khai thi công;

Công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật ngoài đô thị, cách xa điểm dân cư tập trung;

Công trình xây dựng sắp hoàn thành khi đưa vào khai thác sử dụng có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội; công trình đang thi công xây dựng bắt buộc phải tiếp tục triển khai để đảm bảo kỹ thuật công trình, an toàn tính mạng cộng đồng hoặc ảnh hưởng, gây mất an toàn cho công trình liền kề;

Công trình xây dựng trong khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; công trình sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị trong phạm vi mặt bằng của doanh nghiệp.

Đối với các công trình thuộc khu vực “nguy cơ rất cao”, “nguy cơ cao” và “nguy cơ” phải tạm dừng hoạt động thi công tại công trình, trừ những công trình xây dựng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và công trình xây dựng khẩn cấp theo yêu cầu của Thành phố.

Sở Xây dựng cũng cho biết điều kiện an toàn để công trình tiếp tục thi công là toàn bộ lao động trực tiếp tại công trình được hoạt động phải có “thẻ xanh Covid” - người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Các đơn vị tham gia trực tiếp tại công trình phải cam kết sử dụng 100% nhân công đã được cấp "thẻ xanh Covid".

Thẻ xanh Covid là chứng nhận điện tử do Sở TT&TT xây dựng, dưới dạng mã QR.

Ngoài ra, trước khi triển khai các hoạt động tại công trình, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng lập phương án phòng, chống dịch tại công trình gửi UBND cấp phường, xã nơi có công trình xây dựng.

Các công trình xây dựng được phép hoạt động phải thực hiện đúng theo hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng, chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương.

Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động tại công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp để lây lan dịch bệnh tại công trình.

Đinh Điệp

Bình luận