Luận về Tài chính - Ngân hàng

TP.HCM: Triển khai hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng của Chính phủ

Ngày đăng: 31 Tháng Bảy, 2021

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở ban ngành và UBND các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Như vậy tại thời điểm này, TP. HCM sẽ thực hiện song song hai chính sách hỗ trợ là gói 886 tỷ đồng theo Nghị quyết 09 của HĐND TP. HCM và gói 26.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Việc triển khai dựa trên nguyên tắc, mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần đối với một chính sách hỗ trợ. Cụ thể, người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định Nghị quyết số 68) chỉ được hưởng 1 chế độ hỗ trợ. Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Đối tượng đồng thời đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 68 và chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09 của HĐND TP.HCM thì chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất.

Trong đó, đối tượng đã hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09 của HĐND TP.HCM nếu đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 thì được hỗ cho bằng mức quy định tại Nghị quyết số 68.

gói

Theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, có 12 nhóm đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ. Còn theo Nghị quyết 09 của HĐND TP. HCM, có 6 nhóm được hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ tiền ăn; hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc; hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động; hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, tính đến ngày 26.7, thực hiện Nghị quyết số 09, có 298.133 người lao động tự do (100%) đã được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 447 tỉ đồng, mỗi người nhận 1,5 triệu đồng. 

Ngoài ra, gần 35.000 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ gần 70 tỷ đồng, gần 10.000 thương nhân tại các chợ truyền thống được hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng.

Bình luận