Trao đổi về Bất động sản

Bộ Tài nguyên và Môi tường đề nghị cấp sổ đỏ ghi tên 2 vợ chồng

Ngày đăng: 11 Tháng Bảy, 2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về việc cấp sổ đỏ mang tên cả vợ và chồng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp sổ đỏ) mang tên cả vợ và chồng.

Công văn nêu rõ, thực hiện nhiệm vụ được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao tại Công văn số 1606/VPCP-NN ngày 12/3/2021 của Văn phòng Chính phủ, nhằm bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ, tránh các khiếu nại, khiếu kiện khi giải quyết các tranh chấp về đất đai, từng bước tạo điều kiện để người phụ nữ được chủ động tham gia các hoạt động về kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

môi

Do đó, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, về quyền của người phụ nữ đối với tài sản chung vợ và chồng, trong đó có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Từ đây giúp người dân hiểu được tầm quan trọng và nâng cao tính tự tin, thúc đẩy sự sáng tạo để nâng cao vai trò của người phụ nữ, tạo sự bình đẳng trong xã hội.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng khuyến khích các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp sổ đỏ phải gắn liền với đất thành tên của 2 vợ chồng, thay vì cấp sổ đỏ chỉ có tên một người.

Quang Thái

Bình luận


Trình tự thực hiện thủ tục hòa giải trong tranh chấp đất đai
Trao đổi về Bất động sản

Trình tự thực hiện thủ tục hòa giải trong tranh chấp đất đai

27 Tháng Sáu, 2021

Có được sang tên sổ đỏ khi mua bán nhà bằng vi bằng không ?
Trao đổi về Bất động sản

Có được sang tên sổ đỏ khi mua bán nhà bằng vi bằng không ?

03 Tháng Bảy, 2021

Cá nhân được nhận thế chấp sổ đỏ: Những rủi ro tiềm ẩn
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Cá nhân được nhận thế chấp sổ đỏ: Những rủi ro tiềm ẩn

14 Tháng Sáu, 2021

Xử phạt nếu không sang tên sổ đỏ sau khi ký hợp đồng mua bán
Trao đổi về Bất động sản

Xử phạt nếu không sang tên sổ đỏ sau khi ký hợp đồng mua bán

17 Tháng Sáu, 2021

Trường hợp được miễn thuế khi sang tên Sổ đỏ
Trao đổi về Bất động sản

Trường hợp được miễn thuế khi sang tên Sổ đỏ

28 Tháng Năm, 2021

Chi tiết hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ năm 2021
Trao đổi về Bất động sản

Chi tiết hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ năm 2021

04 Tháng Năm, 2021