Từ khóa: "trái phiếu"

Hơn 50% trái phiếu phát hành trong quý I không có tài sản đảm bảo
Tài chính – Ngân hàng

Hơn 50% trái phiếu phát hành trong quý I không có tài sản đảm bảo

btoday.vn • 04 Tháng Năm, 2021

Doanh nghiệp bất ngờ trả lãi suất cao hơn ngân hàng
Tài chính – Ngân hàng

Doanh nghiệp bất ngờ trả lãi suất cao hơn ngân hàng

btoday.vn • 27 Tháng Tư, 2021