Từ khóa: "tiền trong ngân hàng"

700.000 tỷ tiền nhàn rỗi đang gửi trong ngân hàng chưa tiêu đến
Luận về Tài chính - Ngân hàng

700.000 tỷ tiền nhàn rỗi đang gửi trong ngân hàng chưa tiêu đến

Nguồn: vneconomy • 09 Tháng Mười Hai, 2021