Dương Tơ, Phú Quốc, đơn thư bạn đọc, the May, Kiên Giang, hủy hoại tài sản, đơn tố cáo