Từ khóa: "Moderna"

31 triệu liều vắc xin Pfizer sắp về Việt Nam
Đánh giá/ Review

31 triệu liều vắc xin Pfizer sắp về Việt Nam

Nhật Linh • 24 Tháng Tám, 2021

Vắc xin Covid-19 đã được phân bổ phải tiêm trước ngày 8/8
Đánh giá/ Review

Vắc xin Covid-19 đã được phân bổ phải tiêm trước ngày 8/8

Nhật Linh • 05 Tháng Tám, 2021