Học sinh TP.HCM được xét tuyển lớp 10 bằng phổ điểm lớp 9

Trần Nhật Linh
Ngày 3/8, UBND TP.HCM quyết định việc tuyển sinh lớp 10 hệ thường và hệ chuyên năm 2021 - 2022 sẽ thực hiện theo hình thức xét tuyển.

Đối tượng được tham gia xét tuyển là các thí sinh đã đăng ký theo các nguyện vọng và đủ điều kiện dự thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022.

Tuyển sinh lớp 10 chuyên

Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn văn - toán - ngoại ngữ + điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn đăng ký thi chuyên x 2 + điểm khuyến khích (nếu có).

Nếu học sinh có nhiều điểm khuyến khích thì chỉ cộng điểm cao nhất vào điểm xét tuyển. Điểm khuyến khích được tính như sau:

Môn đạt giải học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật trùng với môn dự thi: Các giải quốc gia, quốc tế được cộng từ 2 - 5 điểm (theo thứ bậc giải từ khuyến khích đến giải nhất); Giải cấp thành phố được cộng từ 2 - 4 điểm (theo thứ bậc từ giải 3 đến giải nhất).

Môn đạt giải học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật không trùng với môn dự thi: Các giải quốc gia, quốc tế được cộng từ 0,5 - 3 điểm (theo thứ bậc giải từ khuyến khích đến giải nhất); Giải cấp thành phố được cộng từ 0,5 - 2 điểm (theo thứ bậc từ giải 3 đến giải nhất).

Các học sinh không trúng tuyển lớp 10 chuyên sẽ được xét tuyển lớp không chuyên trong trường chuyên, căn cứ trên tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn văn - toán - ngoại ngữ + điểm khuyến khích (nếu có).

61641654_1842467175898423_947442765858340864_o

Tuyển sinh lớp 10 thường: Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn văn - toán - ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có).

Tuyển sinh lớp 10 tích hợp: Chỉ xét tuyển cho học sinh nhóm 1 có tham gia học chương trình tích hợp cấp trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn văn - toán - ngoại ngữ + điểm trung bình môn tích hợp lớp 9 (theo thang điểm 10).

Tuyển sinh lớp 10 song ngữ tiếng Pháp: Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn văn - toán - ngoại ngữ x 2 + Điểm trung bình cộng của các bài thi môn tiếng Pháp và bài thi môn toán bằng tiếng Pháp trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở trong khuôn khổ chương trình tiếng Pháp song ngữ.

Tuyển sinh lớp 10 tiếng Nhật, tiếng Đức (ngoại ngữ 1): Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn văn - toán - ngoại ngữ + Điểm trung bình của môn đăng ký thi ngoại ngữ 1.

Nhật Linh

Nhật Linh