Từ khóa: "giá vàng 1/12"

Giá vàng hôm nay (1/12): Nhích nhẹ theo tâm lý người tiêu dùng
Thị trường

Giá vàng hôm nay (1/12): Nhích nhẹ theo tâm lý người tiêu dùng

Nhật Linh • 01 Tháng Mười Hai, 2021