Từ khóa: "giá USD"

Giá vàng hôm nay (24/1): Tâm lý vàng lạc quan
Thị trường

Giá vàng hôm nay (24/1): Tâm lý vàng lạc quan

Nhật Linh • 24 Tháng Một, 2022

Giá vàng hôm nay (23/1): Dự báo tăng vào tuần tới
Thị trường

Giá vàng hôm nay (23/1): Dự báo tăng vào tuần tới

Nhật Linh • 23 Tháng Một, 2022

Giá vàng hôm nay (15/1): Vàng đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (15/1): Vàng đồng loạt giảm

Nhật Linh • 15 Tháng Một, 2022

Giá vàng hôm nay (13/1): Biến động trong vùng hẹp

Giá vàng hôm nay (13/1): Biến động trong vùng hẹp

Nhật Linh • 13 Tháng Một, 2022

Giá vàng hôm nay (11/1): Vàng trong nước ngược chiều thế giới
Thị trường

Giá vàng hôm nay (11/1): Vàng trong nước ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay (ngày 11/1) là bao nhiêu? Giá vàng SJC, giá vàng Doji, giá vàng PNJ, Rồng Vàng Thăng Long, giá vàng NPQ, giá vàng 9999,...

Nhật Linh • 11 Tháng Một, 2022

Giá vàng hôm nay (10/1): Vàng rớt giá nhẹ
Thị trường

Giá vàng hôm nay (10/1): Vàng rớt giá nhẹ

Giá vàng hôm nay (ngày 10/1) là bao nhiêu? Giá vàng SJC, giá vàng Doji, giá vàng PNJ, Rồng Vàng Thăng Long, giá vàng NPQ, giá vàng 9999,...

Nhật Linh • 10 Tháng Một, 2022

Giá vàng hôm nay (9/1): Vàng SJC biến động tăng giá
Thị trường

Giá vàng hôm nay (9/1): Vàng SJC biến động tăng giá

Giá vàng hôm nay (ngày 9/1) là bao nhiêu? Giá vàng SJC, giá vàng Doji, giá vàng PNJ, Rồng Vàng Thăng Long, giá vàng NPQ, giá vàng 9999,...

Nhật Linh • 09 Tháng Một, 2022

Giá vàng hôm nay (5/1): Bật tăng bất chấp sức ép từ đồng USD
Thị trường

Giá vàng hôm nay (5/1): Bật tăng bất chấp sức ép từ đồng USD

Giá vàng hôm nay (ngày 5/1) là bao nhiêu? Giá vàng SJC, giá vàng Doji, giá vàng PNJ, Rồng Vàng Thăng Long, giá vàng NPQ, giá vàng 9999,...

Nhật Linh • 05 Tháng Một, 2022