Bị công dân đề nghị điều tra sai phạm, Hà Nội khẩn trương rà soát lại Dự án số 58 Tây Hồ và Đề án điều chỉnh quy hoạch 1/500 bán đảo Quảng An

Kim Ngưu
Một số nhà dân trong khu vực Đầm Trị đang treo băng rôn phản đối dự án nhà hát Opera trên Đầm Trị. Dư luận hoài nghi rằng, Tập đoàn Sun Group muốn tài trợ quy hoạch để “cài cắm” lợi ích của mình, đó là: muốn có nhà hát trên Đầm Trị và mở đường đến khu cao ốc thương mại tại số 58 ven Hồ Tây.

Đơn chuyển từ Ban Nội chính Trung ương

Ngày 22/9/2022, Ban Nội chính Trung ương phát hành văn bản số 2825-CV/BNCTW V/v chuyển đơn tố cáo. Văn bản do ông Võ Văn Dũng – Phó Trưởng Ban Thường trực ký (thay Trưởng Ban), gửi tới ông Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Anh 1
Công trường dự án Sun Grand City Tây Hồ số 58 Quảng Bá - Quảng An thời điểm đang thi công tầng hầm (ảnh trên) và giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Võ Thanh Tùng - My Trà. Dự án bị tố cáo có nhiều sai phạm về đầu tư, kiến trúc, xây dựng.

Theo nội dung văn bản 2825 thì, Ban Nội chính Trung ương nhận được đơn tố cáo của một số hộ dân phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, với nội dung đơn tóm tắt gồm 2 nhóm nội dung chính: Một là, tố cáo sai phạm trong dự án cụm chung cư tại số 58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội (giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, sai phạm về mật độ xây dựng, chiều cao và kiến trúc của cụm nhà chung cư cao cấp); Hai là, tố cáo sai phạm trong Đề án điều chỉnh quy hoạch 1/500 bán đảo Quảng An, làm lợi bất chính cho một số doanh nghiệp, đồng thời gây ra nhiều hệ luỵ, như: Băm nát quy hoạch Thủ đô, xâm phạm quyền và lợi ích của các hộ dân phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Văn bản chuyển đơn số 2825 của Ban Nội chính Trung ương cũng nhấn mạnh về cơ chế phối phân công và phối hợp, giám sát trong việc giải quyết đơn thư của công dân, đó là: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Ban Nội chính Trung ương kính chuyển đơn nêu trên trên đến Đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội để xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo kết quả giải quyết cho Ban Nội chính Trung ương – Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo sát sao

Ngày 28/9/2022, Văn phòng Thành uỷ Hà Nội phát hành văn bản số 146-CV/VPTU/td V/v xử lý đơn thư của công dân (do Phó CVP Đoàn Văn Đức ký). Theo đó, văn bản 146 được gửi tới Ban cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội với nội dung: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhận được công văn số 2825-CV/BNCTW, ngày 22/9/2022 của Ban Nội chính Trung ương, về việc chuyển đơn của một số công dân phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. Nội dung: Kiến nghị chỉ đạo điều tra, xác minh và làm rõ những dấu hiệu sai phạm trong việc giao dự án, thay đổi quy hoạch, điều chỉnh phạm vi, thay đổi công năng, mục đích sử dụng ban đầu của dự án số 58 đường Tây Hồ và Đề án điều chỉnh quy hoạch 1/500 Bán đảo Quảng An, quận Tây Hồ.

Anh 2
Một số nhà dân trong khu vực gần Đầm Trị treo băng rôn phản đối dự án nhà hát Opera.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành uỷ, Văn phòng Thành uỷ chuyển đơn đến Ban cán sự UBND Thành phố để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định, báo cáo Ban Nội chính Trung ương và Thường trực Thành uỷ.

Ngày 17/10/2022, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 1153-CV/BCSĐ V/v xử lý đơn thư của công dân liên quan đến dự án số 58 đường Tây Hồ và Đề án điều chỉnh quy hoạch 1/500 Bán đảo Quảng An, quận Tây Hồ (do ông Trần Sỹ Thanh – Bí thư Ban cán sự đảng ký). Văn bản này được ban hành sau khi Ban cán sự Đảng UBND Thành phố nhận được Văn bản số 146-CV/VPTU/td ngày 28/9/2022 của Văn phòng Thành uỷ Hà Nội.

Văn bản số 1153 được gửi tới: 02 đồng chí là Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, là các ông Nguyễn Trọng Đông và Dương Đức Tuấn (và được gửi tới đ/c Bí thư Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ,…). Theo đó, Ban cán sự đảng UBND Thành phố phân công:

- Ông Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo xem xét, giải quyết đối với các nội dung tố cáo về giao đất của cụm dự án chung cư số 58, đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ theo quy định.

- Ông Dương Đức Tuấn chỉ đạo xem xét, giải quyết đối với các nội dung tố cáo về chỉ tiêu kiến trúc của dự án cụm chung cư số 58, đường Tây Hồ và việc điều chỉnh quy hoạch 1/500 Bán đảo Quảng An, quận Tây Hồ theo quy định.

Ban cán sự đề nghị người được phân công chỉ đạo thực hiện, báo cáo kết quả triển khai tại cuộc họp gần nhất của Ban cán sự đảng UBND Thành phố.

UBND thành phố Hà Nội khẩn trương rà soát

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội tại Văn bản số 1153-CV/BCSĐ ngày 17/10/2022, ngày 24/10/2022, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 10916/VP-TNMT để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của PCT UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông, đó là: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các Sở: Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch – Đầu tư, Thanh tra Thành phố, UBND quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan rà soát, làm rõ các nội dung theo yêu cầu, kiến nghị của công dân; tham mưu, giải quyết vụ việc theo quy định, dự thảo văn bản của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Thành uỷ trước 15/11/2022.

z3636200830915_24f0115b7ff545c3c62a159421913854

Thực hiện trách nhiệm chủ trì được giao tại Văn bản số 10916/VP-TNMT, ngày 02/11/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 8389/STNMT-ĐKTKĐĐ V/v tham gia ý kiến xử lý đơn của công dân liên quan đến dự án đầu tư tại số 58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tâu Hồ. Theo đó, lãnh đạo Sở TNMT có ý kiến:

1) Về Chủ trương và dự án đầu tư: UBND Thành phố có Quyết định Chủ trương đầu tư số 2853/QĐ-UBND ngày 18/5/2017, chấp thuận nhà đầu tư Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View thực hiện Dự án Khách sạn, Trung tâm thương mại, Dịch vụ và Văn phòng, Căn hộ (kiểu khách sạn) cho thuê tại khu đất số 58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ.

2) Về Quy hoạch: Ngày 17/02/2017, Sở Quy hoạch kiến trúc có Văn bản số 831/QHKT-TMB-PAKT chấp thuận QHTMB và phương án kiến trúc công trình Khách sạn, Trung tâm thương mại, Dịch vụ và Văn phòng, Căn hộ (kiểu khách sạn) cho thuê tại khu đất số 58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ.

3) Ngày 07/7/2017, UBND Thành phố có Quyết định số 4299/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View thuê 31.285,6 m2 đất tại số 58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ để thực hiện Dự án Khách sạn, Trung tâm thương mại, Dịch vụ và Văn phòng, Căn hộ (kiểu khách sạn).

Từ thực tế trên, để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Sở TNMT đề nghị các cơ quan có liên quan rà soát và tham gia ý kiến theo nội dung cụ thể sau:

- Sở Quy hoạch Kiến trúc: Rà soát và có ý kiến về nội dung liên quan đến chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của Dự án đầu tư tại số 58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ và việc điều chỉnh quy hoạch 1/500 bán đảo Quảng An.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Rà soát và có ý kiến về việc lựa chọn chủ đầu tư và dự án đầu tư đã được phê duyệt tại số 58 đường Tây Hồ; các nội dung liên quan đến lĩnh vực đầu tư của dự án.

- Thanh tra Thành phố: Rà soát và cung cấp thông tin đến việc giải quyết đơn thư liên quan đến dự án số 58 đường Tây Hồ.

- UBND quận Tây Hồ: Kiểm tra, cho ý kiến về hiện trạng sử dụng đất; việc giải quyết đơn thư liên quan đến dự án nêu trên.

Văn bản số 8389/STNMT-ĐKTKĐĐ cũng nêu rõ, văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở TNMT trước ngày 10/11/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Như vậy, chỉ sau khoảng 50 ngày kể từ khi Ban Nội chính Trung ương có phiếu chuyển đơn tố cáo (ngày 22/9), đến 12/11, Sở TNMT đã có các báo cáo từ các nguồn, để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. Có thể thấy, vấn đề giải quyết đơn thư của công dân về dự án số 58 đường Tây Hồ, phường Quảng An và việc điều chỉnh quy hoạch 1/500 bán đảo Quảng An rất được cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm ở Trung ương và Hà Nội quan tâm giải quyết.

Tuy nhiên, dư luận cũng không khỏi hoài nghi về việc, một số lãnh đạo Sở ngành chủ chốt tham mưu cho UBND Thành phố ký các văn bản về Dự án 58 đường Tây Hồ thời điểm 2017, hiện đã chuyển công tác, thậm chí có người hiện nay đang là lãnh đạo UBND Thành phố, liệu có đủ khách quan để giải quyết thấu đáo đơn thư của công dân, cũng như báo cáo Ban Nội chính Trung ương, Bí thư, Thường trực Thành uỷ Hà Nội.

Phạm Tài