Ngành hải quan ứng dụng công nghệ vào hoạt động

Ngày đăng: 03 Tháng Tám, 2021

Tổng Cục Hải quan cho biết, trong tháng 7/2021, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, từ ngày 1/7/2021, Tổng cục Hải quan đã triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 22 thủ tục hành chính mới. Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 215/237 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, chiếm gần 91% tổng số thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan thực hiện, trong đó có 209 thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88%), cho phép người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả theo hình thức trực tuyến,...

Ngành Hải quan hiện đang thẩm định Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số; rà soát, hoàn thiện các yêu cầu bài toán nghiệp vụ xây dựng hệ thống hải quan thông minh; hoàn thiện lại hồ sơ đề xuất cấp độ theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã tổ chức họp trực tuyến giới thiệu một số quy trình công nghệ cơ bản trước khi triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ thống hải quan thông minh trong toàn ngành.

nganh-hai-quan-cong-nghe

Trong tháng 7/2021, Tổng cục Hải quan tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai công tác ứng dụng công nghệ về Hệ thống hải quan thông minh; Chủ động xử lý các vướng mắc phát sinh và triển khai các biện pháp quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng công nghệ.

Ngày 24/6/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 3213/TCHQ-GSQL gửi Cơ quan quản lý CITES đề nghị xác định các loài cá tầm nhập khẩu để có cở sở giải quyết các thủ tục tiếp theo cho doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu tiến hành điều tra, xác minh, xử lý đối với hành vi nhập khẩu cá tầm không đúng với khai báo và tên ghi trên Giấy phép CITES của các doanh nghiệp nhập khẩu cá tầm trong thời gian qua.

Về quản lý xuất xứ và sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thực hiện phân tích, xác định rủi ro đối với một số nhóm mặt hàng để chống gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp. Hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện C/O mẫu D, trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban quy tắc xuất xứ lần thứ 36 thực thi Hiệp định ATIGA về sự khác biệt mô tả hàng hóa trên hóa đơn thương mại của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ, với đăng ký trên cơ sở dữ liệu tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN.

Về công tác soi chiếu: Chỉ đạo, hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện vướng mắc trong công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container. Theo đó, giao Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan truy cập website của Tổng cục Hải quan, tra cứu thông tin lô hàng khai báo có thuộc đối tượng soi chiếu hay không, để chủ động xuất trình hàng hóa cho Cơ quan Hải quan kiểm tra theo quy định hiện hành.

Về công tác quản lý, sử dụng seal định vị điện tử phục vụ công tác giám sát hàng hóa chịu sự giám sát hải quan: Với số lượng 2.000 seal định vị điện tử đã trang bị, triển khai tại 14 Cục Hải quan tỉnh, thành phố, công tác quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển chịu sự giám sát hải quan đã được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi đến Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến.

Nhật Linh

Bình luận