Công nghệ

Hỗ trợ chi phí tư vấn cho doanh nghiệp muốn chuyển đổi số

Ngày đăng: 05 Tháng Chín, 2021

Những cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp muốn tham gia vào Chương trình chuyển đổi số của Bộ KH&ĐT sẽ được hỗ trợ chi phí tư vấn, tối đa lên đến 50%.

Dự thảo Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã đề xuất 7 nhóm hoạt động dự kiến triển khai.

Theo đó, hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất kinh doanh: Chương trình đánh giá, lựa chọn những cơ sở sản xuất kinh doanh có đủ năng lực, cam kết chuyển đổi số để hỗ trợ tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số và hỗ trợ tối đa 50% chi phí hợp đồng tư vấn chiến lược, tư vấn triển khai khi sử dụng dịch vụ tư vấn của mạng lưới chuyên gia.

Bộ KH&ĐT xây dựng các tài liệu, công cụ hướng dẫn chuyển đổi số và môi trường số triển khai. Trong đó, phát triển, vận hành Cổng thông tin, ứng dụng điện thoại thông minh nhằm tạo môi trường số triển khai các hoạt động, tăng cường tương tác giữa các đối tượng của Chương trình trên môi trường số; xây dựng các tài liệu, công cụ hướng dẫn dùng chung.

Hình thành và tổ chức điều phối mạng lưới chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất kinh doanh: Nâng cao năng lực của các chuyên gia tư vấn chuyển đổi số theo các tiêu chuẩn, xu hướng thế giới; từ đó kết nối các chuyên gia với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số.

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất kinh doanh: Xây dựng và tổ chức triển khai các khóa đào tạo, đặc biệt các bài giảng trực tuyến mở trên môi trường số; hỗ trợ đào tạo tại cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.

Hỗ trợ ứng dụng giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất kinh doanh: Xây dựng các gói hỗ trợ, bao gồm các chỉ dẫn giải pháp công nghệ cho các nhóm đối tượng khác nhau chia theo quy mô, giai đoạn phát triển kinh doanh và theo lĩnh vực, ngành nghề. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia được hỗ trợ tối đa 50% chi phí ứng dụng các giải pháp trên nền tảng số.

chuyen-doi-so

Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển giải pháp, nền tảng chuyển đổi số, gồm xây dựng tiêu chí, tổ chức đánh giá, lựa chọn các giải pháp chuyển đổi số và kết nối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số.

Để đẩy mạnh hiệu quả của chương trình, dự thảo đề xuất triển khai các hoạt động truyền thông cho chương trình để tạo sự lan tỏa và kết nối, như xây dựng tài liệu, tổ chức phổ biến thông tin, truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội hướng để thực hiện mục tiêu 100% cơ sở sản xuất kinh doanh được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Theo dự thảo, kinh phí thực hiện chương trình bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước trung ương và địa phương (vốn chi thường xuyên) và kinh phí đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia chương trình.

Nhật Linh

Bình luận