Trao đổi về Bất động sản

Sơn La hủy bỏ việc thu hồi hơn 180ha đất

Ngày đăng: 27 Tháng Tám, 2021

HĐND tỉnh Sơn La vừa hủy bỏ việc thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đã được thông qua trước đó.

SONLA
Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: internet)

Theo đó, tỉnh Sơn La hủy bỏ việc thu hồi hơn 171 ha đất để thực hiện 28 dự án; hủy bỏ việc chuyển mục đích sử dụng 11,5 ha đất để thực hiện 4 dự án đã quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, tỉnh Sơn La hủy bỏ việc thu hồi 9,9 ha đất để thực hiện 3 dự án; hủy bỏ việc chuyển mục đích sử dụng 12,7 ha đất thực hiện 4 dự án.

HĐND tỉnh Sơn La cũng thông qua danh mục bổ sung 25 dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện đầu tư năm 2021.

Trong đó, có 19 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương với diện tích đất thu hồi hơn 71 ha; 6 dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn với diện tích đất thu hồi 3,3 ha…

Đức Tài

Bình luận