Bất động sản

Quy trình bảo trì công trình xây dựng bạn nên biết

Ngày đăng: 04 Tháng Năm, 2021

Bảo trì công trình xây dựng là công việc nhằm đảm bảo, duy trì sự vận hành an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng.

Nội dung chính của quy trình bảo trì công trình xây dựng được quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, gồm có:

- Các thông số kỹ thuật, công nghệ của công trình, bộ phận công trình và thiết bị công trình.

- Quy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình.

- Quy định nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình.

quy-trinh-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-ban-nen-biet
Nội dung quy trình bảo trì công trình xây dựng được quy định cụ thể tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP. Ảnh minh họa

- Quy định thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình.

- Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp.

- Quy định thời gian sử dụng của công trình, các bộ phận, hạng mục công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình.

- Quy định về nội dung, phương pháp và thời điểm đánh giá lần đầu, tần suất đánh giá đối với công trình phải đánh giá an toàn trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Xác định thời điểm, đối tượng và nội dung cần kiểm định định kỳ.

- Quy định thời điểm, phương pháp, chu kỳ quan trắc đối với công trình có yêu cầu thực hiện quan trắc.

- Quy định về hồ sơ bảo trì công trình xây dựng và việc cập nhật thông tin vào hồ sơ bảo trì công trình xây dựng.

- Các chỉ dẫn khác liên quan đến bảo trì công trình xây dựng và quy định các điều kiện nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng.

Theo Lao Động

Bình luận