Trao đổi về Bất động sản

Hà Tĩnh gọi đầu tư vào 2 dự án khu dân cư

Ngày đăng: 28 Tháng Tư, 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố 2 dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thứ nhất là Dự án Khu dân cư thôn Trung Vân, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, với tổng mức đầu tư dự kiến 42,33 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng gần 50.000 m2. Thứ 2 là Dự án Khu dân cư tại thôn Song Long, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân với tổng diện tích đất sử dụng 49.834 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 43,3 tỷ đồng. Nhà đầu tư quan tâm thực hiện 2 dự án này nộp hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 7/6/2021.

6

Mục tiêu của 2 dự án trên là xây dựng khu dân cư nông thôn mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với quy hoạch được duyệt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Nghi Xuân.

Theo Báo Đấu Thầu

Bình luận