Đánh giá hệ thống đấu thầu Việt Nam bằng phương pháp MAPS

Ngày đăng: 26 Tháng Năm, 2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, kết quả nghiên cứu, đánh giá hệ thống đấu thầu Việt Nam bằng phương pháp MAPS sẽ là nguồn thông tin quan trọng trong quá trình sửa đổi Luật Đấu thầu 2013, giúp nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác đấu thầu, đảm bảo yêu cầu cao nhất về cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

Với mục đích đánh giá hệ thống đấu thầu Việt Nam từ khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực, xác định những ưu và nhược điểm của hệ thống làm cơ sở để xây dựng một chiến lược phát triển hệ thống đấu thầu theo hướng hiện đại, tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam thực hiện nghiên cứu “Đánh giá hệ thống đấu thầu Việt Nam bằng phương pháp MAPS". 

danh-gia-he-thong-dau-thau-bang-phuong-phap-maps
Ảnh(internet)

Đây là phương pháp đánh giá công tác đấu thầu một cách vĩ mô, toàn diện dựa vào tất cả các chỉ tiêu, chỉ số từ chính sách đấu thầu đến thực tiễn triển khai.

Theo đó, từ ngày 18/5 - 17/6/2021, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ làm việc với ban quản lý dự án, các đơn vị trực thuộc của 13 bộ, ngành, địa phương để thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác đánh giá hệ thống đấu thầu Việt Nam bằng phương pháp MAPS.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ làm việc với 21 đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, 13 đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 13 đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, 27 đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, 7 đơn vị trực thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ làm việc với một số đơn vị trực thuộc của 5 địa phương gồm: thành phố Hà Nội, TP.HCM, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ và tỉnh Phú Yên và 3 đầu mối Tập đoàn gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Đức Tài

Bình luận