Công nghệ

Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người lao động trong khu kinh tế - quốc phòng

Ngày đăng: 28 Tháng Tư, 2021

Theo Nghị định 22/2021/NĐ-CP, Nhà nước sẽ hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người lao động làm việc trong khu kinh tế - quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa... theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người lao động trong khu kinh tế - quốc phòng

Cụ thể, đối với quân số thuộc biên chế của Đoàn kinh tế - quốc phòng được hỗ trợ về đất ở để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác tại địa bàn khu kinh tế - quốc phòng; được đảm bảo các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng khu kinh tế - quốc phòng được các hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật có liên quan. Người lao động, công nhân làm việc trong khu kinh tế - quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định 22/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/5/2021 và thay thế Nghị định 44/2009/NĐ-CP. 

Theo Pháp luật Việt Nam

Bình luận


Mức xử phạt khi dùng sổ đỏ giả mua bán nhà đất
Trao đổi về Bất động sản

Mức xử phạt khi dùng sổ đỏ giả mua bán nhà đất

27 Tháng Tư, 2021

Thủ tục cấp sổ đỏ đất nền dự án
Trao đổi về Bất động sản

Thủ tục cấp sổ đỏ đất nền dự án

27 Tháng Tư, 2021

Hà Tĩnh gọi đầu tư vào 2 dự án khu dân cư
Trao đổi về Bất động sản

Hà Tĩnh gọi đầu tư vào 2 dự án khu dân cư

28 Tháng Tư, 2021

Thu hồi đất nông nghiệp được hỗ trợ bồi thường như thế nào?
Trao đổi về Bất động sản

Thu hồi đất nông nghiệp được hỗ trợ bồi thường như thế nào?

27 Tháng Tư, 2021

Doanh nghiệp bất ngờ trả lãi suất cao hơn ngân hàng
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Doanh nghiệp bất ngờ trả lãi suất cao hơn ngân hàng

27 Tháng Tư, 2021