Khám phá công nghệ

Hà Nội có 30 điểm đăng ký thi tốt nghiệp và đại học của thí sinh tự do

Ngày đăng: 27 Tháng Tư, 2021

Nhằm phục vụ thí sinh tự do đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021, ngày 27-4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố danh sách 30 điểm tiếp nhận hồ sơ của các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Các điểm tiếp nhận này tổ chức tiếp nhận phiếu đăng ký dự thi của thí sinh tự do.

Thành phố Hà Nội có 30 điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021 của thí sinh tự do. Ảnh minh họa: Nguồn internet

Thông tư số 15/2020/TT-BGD ĐT ngày 26-5-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quy định: Thí sinh tự do là người đã học xong chương trình trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ở những năm trước; hoặc là người đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong phiếu đăng ký dự thi năm nay, ngoài các thông tin cá nhân và thông tin về nguyện vọng đăng ký, các thí sinh phải ghi tên mã số hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì ghi mã số hội đồng thi tốt nghiệp ở nơi đó.

Chiểu theo quy định này, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021 tại Hà Nội thì ghi tên cụm thi là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mã hội đồng thi là 01. Thông tin này cũng được niêm yết tại các điểm thu nhận hồ sơ.

Theo Hà Nội mới

Bình luận