Khám phá công nghệ

Hà Nội: 303 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 9 lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng: 07 Tháng Năm, 2021

Chiều 20-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của thành phố Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số quận, huyện, thị xã.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết, dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của thành phố Hà Nội lấy ý kiến qua 4 vòng, gắn với 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII). “Sau hội nghị, UBND thành phố tiếp tục xin ý kiến các bộ, ngành trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia và người dân Thủ đô trước khi trình Thường trực Thành ủy và HĐND thành phố thông qua”, Chủ tịch UBND thành phố nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.

Thành phố đề ra 303 nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn 2021-2025

Trình bày dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, dự thảo gồm 3 phần, 10 chương và 37 mục, 6 phụ lục. Nội dung gồm: Phần 1 là đánh giá về bối cảnh, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) trong 11 ngành, lĩnh vực chủ yếu; phần 2, dự thảo báo cáo về khó khăn, thuận lợi trong xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; phần 3, đề xuất 6 cân đối lớn, 5 nhóm giải pháp và tổ chức thực hiện kế hoạch.

“Qua rà soát, UBND thành phố đã đề ra 303 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 9 lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội gắn với 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII)”, đồng chí Đỗ Anh Tuấn nói.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trình bày báo cáo tại hội nghị.

Mục tiêu tổng quát của dự thảo kế hoạch là đến năm 2025, xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; tạo bước chuyển căn bản sang mô hình tăng trưởng dựa trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người/năm đạt 8.300-8.500 USD.

Tiếp tục cập nhật…

Theo Hà Nội mới

Bình luận