Bộ Thông tin và Truyền thông lên kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu về địa chỉ số

Ngày đăng: 17 Tháng Bảy, 2021

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu mỗi gia đình có một địa chỉ số vào năm 2030.

Xây dựng cơ sở dữ liệu là một trong những nhiệm vụ được thực hiện theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 mà Bộ Thông tin và Truyền thông được giao, hướng tới việc đảm bảo mỗi gia đình có một địa chỉ số.

Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đều nhấn mạnh chuyển đổi số, kinh tế số là mục tiêu quan trọng của nhiệm kỳ tới. Trong đó kinh tế số chiếm 20% GDP.

Covid-19 cũng làm thay đổi thói quen người dân toàn thế giới khi người dân, doanh nghiệp, tổ chức lên mạng nhiều hơn để làm việc, học tập, giải trí, mua sắm… dẫn tới nhu cầu chuyển phát tăng, đòi hỏi hạ tầng logistics phát triển và địa chỉ số trở nên quan trọng.

cáp

Chương trình chuyển đổi số quốc gia giao Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển mã địa chỉ bưu chính (Vpostcode) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vpostcode là mã địa chỉ phát triển trên nền tảng bản đồ số và mã bưu chính quốc gia, nhằm cung cấp các thông tin về mã và vị trí của bất kì địa điểm nào trên toàn quốc.

Các kết quả nổi bật của việc triển khai Vpostcode là nền tảng mã địa chỉ Vpostcode.vn, ứng dụng app mobile Vpostcode, bản đồ số Vmap.vn. Vpostcode có các tính năng: tạo địa chỉ số, tìm kiếm địa chỉ số, chỉ đường trên bản đồ, lưu thông tin địa chỉ số của người dùng, chia sẻ địa chỉ số,… gán địa chỉ số cho 23,4 triệu địa chỉ, cung cấp dịch vụ API kết nối, chia sẻ sử dụng với các tổ chức, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiện có một số bất cập là chưa có văn bản hành chính chính thức quy định Vpostcode là địa chỉ số và cũng chưa có quy chế thông báo, gắn địa chỉ Vpostcode cho từng địa điểm, công trình, nhà ở; chưa được người dân sử dụng trong đời sống, do vậy, vẫn phụ thuộc vào địa chỉ hành chính, trong khi số địa chỉ Vpostcode không có địa chỉ hành chính rõ ràng chiếm đến 71% (có 16,7 triệu trên tổng số 23,4 triệu địa chỉ Vpostcode là không có địa chỉ hành chính rõ ràng); khó nhớ do Vpostcode sử dụng cả số và chữ để đánh địa chỉ và nhiều ký tự (12 ký tự).

Bên cạnh đó, Vpostcode sử dụng OLC (thông tin tọa độ) trong cấu trúc mã địa chỉ ảnh hưởng đến tính riêng tư. Việc thiếu địa chỉ hành chính gây nhiều bất cập cho Vpostcode: khó khăn trong việc rà soát, chính xác hóa thông tin địa chỉ; phải sử dụng các thông tin thường biến động như tên người, số điện thoại làm thông tin địa chỉ…

Đại diện Vụ Quản lý doanh nghiệp cũng cho biết, để giải quyết những bất cập trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất giải pháp xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia và Bản đồ số quốc gia.

Cụ thể là ban hành quyết định chính thức quy định về địa chỉ số, với các nội dung cơ bản sau: Cấu trúc địa chỉ số; quy chế tạo địa chỉ số; quy chế thông báo và gắn biển địa chỉ số; trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện.

Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng Nền tảng địa chỉ số (cơ sở dữ liệu về địa chỉ số) trên cơ sở kế thừa nền tảng địa chỉ bưu chính VPostcode đã có; tổ chức thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng công trình, nhà cửa, địa điểm đã được tạo địa chỉ số; xây dựng Bản đồ số quốc gia dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia địa chỉ số, đảm bảo chỉ đường, dẫn đường đến được từng địa chỉ số đã được tạo.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chỉ số sẽ được mở để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng khai thác để xây dựng các bản đồ số chuyên biệt phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghệp.

Cấu trúc địa chỉ số dự kiến gồm 10 ký tự dạng số: 5 ký tự đầu là mã khu vực (được gán đến đơn vị hành chính cấp phường/xã và đơn vị hành chính tương đương), 5 ký tự sau là mã mở rộng (được gán đến từng công trình, nhà ở hoặc bất kỳ địa điểm nào cần đánh địa chỉ. Mã mở rộng này là duy nhất cho mỗi khu vực).

Các trường thông tin của một địa chỉ số gồm: tọa độ địa chỉ: tọa độ của địa chỉ vật lý được gán mã địa chỉ số; Phân loại địa chỉ: phân loại của đối tượng địa chỉ vật lý; Địa chỉ hành chính: thông tin chi tiết để xác định một địa chỉ vật lý và Ảnh địa chỉ (kèm tọa độ): không bắt buộc, phục vụ cho người dùng tự tạo địa chỉ số mới.

Bình luận