Khám phá công nghệ

Huyện Nga Sơn đổi mới, xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân

Ngày đăng: 27 Tháng Tư, 2021

Xác định đổi mới, xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, thực hiện cải cách hành chính (CCHC) theo cơ chế “một cửa” là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo bước đột phá trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, huyện Nga Sơn thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác CCHC,và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực nhằm tạo sự hài lòng cho Nhân dân.

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 3159/QĐ-UBND ngày 17-10-2018 triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Nga Sơn. Hiện các đơn vị trên địa bàn huyện đã triển khai và thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn, trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Tại bộ phận một cửa huyện và tại trụ sở UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã công khai niêm yết và thực hiện nội dung “4 tăng, 2 giảm, 3 không” theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh. Các đơn vị trên địa bàn huyện đang thực hiện công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi tổ chức, công dân theo đúng quy định của UBND tỉnh.

176d1204156t34024l0

Việc thực hiện tốt cơ chế “một cửa” gắn với công tác kiểm soát TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin đã phát huy hiệu quả trong việc giải quyết công việc cho tổ chức, công dân với thời gian được rút ngắn còn 1/3 so với quy định của Chính phủ.

Trong 11 tháng năm 2020, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Nga Sơn đã tiếp nhận 9.470 hồ sơ (tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, chế độ, chính sách), đã giải quyết đúng hạn 9.315 hồ sơ, đạt 98%; 155 hồ sơ đang trong hạn giải quyết, không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành, trọng tâm là: Lấy hiệu quả công việc để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ (đã ban hành thực hiện quy chế đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng; đánh giá, xếp loại tổ chức hàng năm); xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội trong từng năm; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, xã, thị trấn; phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên UBND huyện chỉ đạo từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ trọng tâm. Việc tập trung đẩy mạnh công tác CCHC đã góp phần tạo chuyển biến quan trọng về kinh tế - xã hội.

Đề cập về những nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới, đồng chí Mai Nhữ Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết., trên cơ sở thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện sẽ tiếp tục rà soát, củng cố công chức đầu mối kiểm soát TTHC cấp xã. Đổi mới tư duy của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các TTHC. Tăng cường việc phổ biến, cung cấp thông tin và công khai TTHC tại các đơn vị một cách đầy đủ, kịp thời. Thường xuyên cập nhật những quy định mới về quản lý Nhà nước đối với TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách. Tăng cường, bổ sung trang thiết bị cho bộ phận “một cửa” từ huyện đến xã, thị trấn theo hướng hiện đại; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ các phòng làm việc, phòng đón tiếp công dân theo hướng thuận tiện, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức, năng lực trình độ xử lý TTHC; tạo môi trường hành chính thông thoáng, thể hiện được văn hóa giao tiếp và sự hài lòng của người dân.

Theo báo Thanh Hóa

Bình luận