Trao đổi về Bất động sản

Tự ý chuyển đổi đất phi nông nghiệp, bị xử phạt thế nào?

Ngày đăng: 14 Tháng Tám, 2021

Chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang mục đích khác mà không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền thì có thể bị xử phạt lên đến 100 triệu đồng.

thai-nguyen-duoc-chuyen-30-74-ha-dat-trong-lua-sang-dat-phi-nong-nghiep-4460

Đất phi nông nghiệp là nhóm đất phổ biến bao gồm đất ở, đất sản xuất, đất quốc phòng, đất sông ngòi, đất cơ sở tín ngưỡng...

Chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang mục đích khác trong nhóm đất phi nông nghiệp mà không được sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì bị xử phạt với các mức tiền như sau:

Cụ thể có 4 mức:

- Mức 1: Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền:

+ Dưới 60 triệu đồng đối với đất nông nghiệp.

+ Dưới 300 triệu đồng đối với đất phi nông nghiệp.

- Mức 2: Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền:

+ Từ 60 đến dưới 200 triệu đồng đối với đất nông nghiệp.

+ Từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng đồng đối với đất phi nông nghiệp.

- Mức 3: Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền:

+ Từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng đối với đất nông nghiệp.

+ Từ dưới 1 tỉ đồng đến 1 tỉ đồng đồng đối với đất phi nông nghiệp.

- Mức 4: Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền:

+ Từ 1 tỉ đồng trở lên đối với đất nông nghiệp.

+ Từ 3 tỉ đồng trở lên đối với đất phi nông nghiệp.

Ngoài các biện pháp phạt tiền như trên, người có hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép phải:

- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm (phải chuyển lại mục đích ban đầu…).

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Phat

Minh Đạo (t/h)

Bình luận


Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở cần nộp phí ra sao?
Trao đổi về Bất động sản

Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở cần nộp phí ra sao?

05 Tháng Tám, 2021

Dự án đất nền trên đất nông nghiệp ở Phú Mỹ ngày càng hỗn loạn
Trao đổi về Bất động sản

Dự án đất nền trên đất nông nghiệp ở Phú Mỹ ngày càng hỗn loạn

10 Tháng Bảy, 2021

Thu hồi đất nông nghiệp được hỗ trợ bồi thường như thế nào?
Trao đổi về Bất động sản

Thu hồi đất nông nghiệp được hỗ trợ bồi thường như thế nào?

04 Tháng Năm, 2021

Thu hồi đất nông nghiệp được hỗ trợ bồi thường như thế nào?
Trao đổi về Bất động sản

Thu hồi đất nông nghiệp được hỗ trợ bồi thường như thế nào?

27 Tháng Tư, 2021

Dự án condotel không được cấp phép ở Đà Nẵng
Trao đổi về Bất động sản

Dự án condotel không được cấp phép ở Đà Nẵng

05 Tháng Tám, 2021

TP.HCM: Những dự án bất động sản treo nhiều năm ở Bình Chánh
Trao đổi về Bất động sản

TP.HCM: Những dự án bất động sản treo nhiều năm ở Bình Chánh

04 Tháng Tám, 2021