Đất nông nghiệp Phú Quốc sẽ được tách thửa lại

Ngày đăng: 27 Tháng Tám, 2021

Đất nông nghiệp Phú Quốc sẽ được tách thửa trở lại, theo quy định mới mà UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành đối với từng loại đất trên địa bàn.

Theo Quy định mới của UBND tỉnh Kiên Giang, đất phi nông nghiệp (trừ đất ở) từng khu vực (đã hay chưa quy hoạch) sẽ có điều kiện tách thưở tối thiểu về diện tích khác nhau.

Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất phi nông nghiệp (trừ đất ở) phải phù hợp với quy hoạch chi tiết, phải đảm bảo không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở quy định tại Điều 4 của Quyết định này.

Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì diện tích tối thiểu được tách thửa là 500m2 đối với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. Các loại đất phi nông nghiệp (trừ đất ở) còn lại, bao gồm cả đất thương mại, dịch vụ là 300 m2.

Đối với đất nông nghiệp Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, trường hợp là đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác) ở khu vực đô thị (thị trấn, phường), diện tích tối thiểu được tách thửa là 600m2; các huyện còn lại là 1.000m2.

Đất nông nghiệp Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên ở khu vực nông thôn (xã) thì diện tích tách thửa là 1.000m2; các huyện còn lại là 2.000m2.

images-motthegioi-vn-8443_zgf0lwnvbmctcgh1b2mta2llbg-
Theo Quy định mới này, đất phi nông nghiệp (trừ đất ở) ở từng khu vực (đã hay chưa quy hoạch) sẽ có điều kiện tối thiểu về diện tích khác nhau.(ảnh M.H)

Trường hợp là đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên ở khu vực đô thị (thị trấn, phường) được tách 300 m2; các huyện còn lại là 500m2. Đất nông nghệp Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên ở khu vực nông thôn (xã) thì diện tích được tách là 500m2; các huyện còn lại là 1.000m2.

Đối với đất nuôi trồng thủy sản thì ở khu vực đô thị (thị trấn, phường) là 1.000m2; các khu vực nông thôn (xã) là 2.000m2.

Đối với đất tách thửa, phải đáp ứng các điều kiện theo quy định như thửa đất không có tranh chấp.

Trường hợp thửa đất có một phần diện tích có tranh chấp thì được tách thửa đối với phần diện tích không tranh chấp, nhưng phần diện tích còn (bao gồm cả diện tích tranh chấp và không tranh chấp) phải đảm bảo diện tích tối thiểu tách thửa theo Quyết định này; quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

Diện tích thửa đất tách thửa chưa có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo điều kiện và diện tích tối thiểu được tách thửa tương ứng của từng loại đất.

Cụ thể, đối với đất ở, phải đảm bảo diện tích tối thiểu sau tách thửa (đối với đất ở tại nông thôn) là 54m2, tại đô thị là 36m2. Diện tích này không bao gồm diện tích hành lang an toàn giao thông, đường thuỷ, đê điều (nếu có).

Ngoài ra, nếu thửa đất tiếp giáp với đường giao thông, đường thủy, đê điều thì chiều rộng mặt tiền thửa đất và chiều dài các cạnh tiếp giáp mặt tiền không được nhỏ hơn 4m. Nếu thửa đất không tiếp giáp với đường giao thông, đường thủy, đê điều thì chiều rộng và chiều dài của thửa đất không được nhỏ hơn 4m.

Trong trường hợp tách thửa trong các dự án khu dân cư đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 thì diện tích tách thửa thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt.

Được biết, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2021 và thay thế Quyết định số 16 ngày 16/7/2019 trước đó.

Minh Đạo (t/h)

Bình luận