Khám phá công nghệ

Làm cách nào để bán tài sản chung, khi người đồng sở hữu không đồng ý?

Ngày đăng: 08 Tháng Năm, 2021

Cách duy nhất để bán đất đồng sở hữu khi có người không đồng ý chính là thực hiện thủ tục tách thửa.

Đất đồng sở hữu là gì?

Đất đồng sở hữu là cách gọi phổ biến của người dân dùng để chỉ đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất.

Theo Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013: Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì sổ đỏ phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 1 giấy chứng nhận.

Trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

3130_10
Người xin tách thửa nộp hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.(ảnh M.H)

Cách bán đất đồng sở hữu khi có người không đồng ý

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT nêu rõ: Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này thì giấy chứng nhận (sổ đỏ) được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người.

Trên sổ đỏ ghi thông tin đầy đủ về người được cấp sổ theo quy định tại Khoản 1 Điều này; tiếp theo ghi cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc cùng sử dụng đất hoặc cùng sở hữu tài sản) với... (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Vì cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (có quyền lợi ngang nhau đối với mảnh đất trên) nên việc chuyển nhượng phải nhận được sự đồng ý của tất cả các đồng sở hữu.

Như vậy, cách duy nhất để thực hiện việc chuyển nhượng đất mà không cần đến sự đồng ý của những đồng sở hữu còn lại chính là tiến hành tách thửa đất và làm thủ tục cấp sổ đỏ quyền sử dụng đất theo phần của từng người sở hữu theo quy định của pháp luật.

Thủ tục tách thửa đất đồng sở hữu

Thủ tục tách thửa đất được quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Trong đó, hồ sơ xin tách thửa đất được quy định tại Khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT) bao gồm:

- Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK.

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

Người xin tách thửa nộp hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

Bùi Hợp (T/H)

Xem thêm: Sang tên sổ đỏ đất nông nghiệp không đủ đều kiện bị phạt bao nhiêu?

Bình luận


Bộ Tài chính trả lời về đề xuất đánh thuế cao để trị sốt đất
Trao đổi về Bất động sản

Bộ Tài chính trả lời về đề xuất đánh thuế cao để trị sốt đất

06 Tháng Năm, 2021

Chi tiết hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ năm 2021
Trao đổi về Bất động sản

Chi tiết hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ năm 2021

04 Tháng Năm, 2021

Hơn 50% trái phiếu phát hành trong quý I không có tài sản đảm bảo
Chuyên luận về Tài chính - Ngân hàng

Hơn 50% trái phiếu phát hành trong quý I không có tài sản đảm bảo

04 Tháng Năm, 2021

Siết tín dụng chứng khoán, bất động sản là không có căn cứ
Chuyên luận về Tài chính - Ngân hàng

Siết tín dụng chứng khoán, bất động sản là không có căn cứ

04 Tháng Năm, 2021

Đa tiện ích khi tham gia bảo hiểm qua ngân hàng
Chuyên luận về Tài chính - Ngân hàng

Đa tiện ích khi tham gia bảo hiểm qua ngân hàng

06 Tháng Năm, 2021