THACO bị hủy tư cách công ty đại chúng

Ngày đăng: 20 Tháng Năm, 2021

Không đáp ứng các điều kiện theo luật chứng khoán 2019 và các văn bản đi kèm có hiệu lực từ 01/01/2021, ngày 14/05 THACO bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Ông Nguyễn Một - Giám đốc truyền thông THACO cho biết, ngày 14/05 Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) đã thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO).

Được biết, tháng 7/2020, THACO đã có tờ trình về phương án tái cấu trúc công ty, thực hiện chiến lược phát triển thành tập đoàn công nghiệp đa ngành với các ngành nghề chủ lực là ô tô và cơ khí, hai ngành chính là nông - lâm nghiệp, đầu tư - xây dựng, và các ngành kinh doanh bổ trợ là logistics, thương mại. Đồng thời, lên phương án tách THACO để lập CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) nhằm tái cấu trúc và kiểm soát quản trị theo mô hình tập đoàn. 

thaco
Hệ thông nhà máy phụ tùng của THACO Chu Lai

Bên cạnh đó THACO dự kiến phát hành 1,35 tỷ cổ phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 13.560 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành là 80% (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 80 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện trích từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của THACO sẽ tăng lên 30.510 tỷ đồng. 

Tuy nhiên theo Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, trong đó quy định “Công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỉ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ với cơ cấu cổ đông”. Tại thời điểm ngày 03/03/2021, THACO không đáp ứng điều kiện vì 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ chưa tới 3%  nên THACO đã phải thông báo cho UBCKNN và nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng. 

“Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 trong tháng 5 này để thông qua các Báo cáo tài chính, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và kết quả kinh doanh 2020, kế hoạch 2021, chiến lược phát triển trong thời gian tới và công tác quản trị điều hành…” - Giám đốc truyền thông THACO cho biết thêm.

Xem thêm: Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót

Lường Linh

Bình luận