Luận về Tài chính - Ngân hàng

Ngân hàng NCB thay đổi ra sao sau khi tăng vốn điều lệ?

Ngày đăng: 08 Tháng Bảy, 2021

Ngân hàng NCB đạt tổng số vốn điều lệ là hơn 5.600 tỷ đồng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nâng vốn điều lệ qua việc phát hành cổ phiếu.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB) được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.500 tỷ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông. Phương án này đã được Đại hội đồng cổ đông NCB thông qua tại Nghị quyết số 29/NQ.ĐHĐCĐ 2021 ngày 22/2/2021.

Theo đó, Ngân hàng NCB dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu, tương đương gần 37% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được mua 0,3687 cổ phiếu tăng vốn mới.

Như vậy, vốn điều lệ của Ngân hàng NCB sẽ tăng từ 4.100 tỷ đồng lên hơn 5.600 tỷ đồng sau phát hành

ncb

Đại diện phía Ngân hàng NCB cho biết, số vốn tăng thêm sẽ được dùng để đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động của ngân hàng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc...

Ngoài ra, số vốn này còn được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh giúp mở rộng hoạt động kinh doanh tại các khu vực kinh tế trọng điểm, nâng hạn mức vốn đối với một số khách hàng doanh nghiệp chiến lược.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân có đà tăng rất ấn tượng trong thời gian qua với đà tăng hơn 110% giá trị. Đây là một trong những cổ phiếu được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm và lựa chọn.

Ngân hàng NCB cũng đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2021 với tổng tài sản là 95.000 tỷ đồng, dự kiến tăng 5,5% so với cuối năm 2020; huy động từ khách hàng đạt 80.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt khoảng 1.000 tỉ đồng.

Bên cạnh việc tập trung phát triển hoạt động kinh doanh, Ngân hàng NCB vẫn cam kết đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ nợ xấu, hệ số CAR.

Lường Linh

Bình luận