Đánh giá/ Review

Thanh Hóa: Ông Đỗ Trọng Hưng tái đắc cử chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng: 02 Tháng Bảy, 2021

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 được khai mạc trọng thể vào sáng 28/6. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV, đã được bầu tái đắc cử chức chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

thanh hoa

 Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026; Ủy ban bầu cử tỉnh trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026: Bầu chủ tịch HĐND tỉnh; các phó chủ tich HĐND tỉnh; thông qua hội nghị quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; bầu trưởng ban, phó ban của các ban HĐND tỉnh; thông qua nghị quyết về số lượng Ủy viên các ban của HĐND tỉnh; Bầu các chức danh của UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu chủ tịch UBND tỉnh, các phó chủ tịch UBND tỉnh; bầu các Ủy viên UBND tỉnh;  Bầu hội thẩm Nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

thanh hoa1

 Ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm 2021-2026.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, tái đắc cử chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, với số phiếu tuyệt đối (100%); các Phó chủ tịch HĐND tỉnh trúng cử gồm ông Nguyễn Tiến Lam (Giám đốc Công Thương) và ông Nguyễn Quang Hải (Bí thư Huyện Ủy Đông Sơn) với số phiếu 100%.

thanh hoa2

 Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 

Cũng tại hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND khóa XVII, được bầu tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 100%. Các ông Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng, Lê Đức Giang cũng tái đắc cử giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 với  số phiếu 100%.

Trong bài phát biểu nhận nhiệm vụ của Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng chí Đỗ Trọng Hưng chân thành cảm ơn đến các đại biểu HĐND đã tín nhiệm bầu ông và các đại biểu khác trúng cử vào các vị trí chủ chốt của HĐND tỉnh. Với vai trò chủ tịch HĐND tỉnh, ông Hưng khẳng định: “Với trọng trách được giao, tôi luôn quán triệt tinh thần việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta như lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm toàn tâm, toàn ý với công việc, đổi mới, tìm tòi, sáng tạo, trăn trở với nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng phương châm nói đi đôi với làm, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung và vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển giàu mạnh của quê hương, đất nước”.

                                                              Nguyễn Khang

Bình luận