Thị trường

Hơn 85.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường 8 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng: 30 Tháng Tám, 2021

Trong 8 tháng đầu năm 2021, 85.500 doanh nghiệp đã rút khỏi thị trường, TP.HCM là địa phương nhiều nhất khi gần 30% trong tổng số này.

Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2021 của Tổng cục Thống kê, sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ 4 cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là tại các địa phương phía Nam.

Cụ thể, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng năm 2021 là gần 85.500 doanh nghiệp, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Bao gồm: 43.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước; 30.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 24,5%; 12.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 17,8%. Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. 

doanh nghiep

Trong đó, riêng TP HCM có 24.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường tính từ đầu năm, chiếm 28,1% và tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Với nhóm thành lập mới, cả 3 chỉ tiêu về số doanh nghiệp, vốn đăng ký và số lao động đều giảm so với cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm đạt 81.600 doanh nghiệp, giảm 8%, tổng số vốn đăng ký hơn 1,1 triệu tỷ đồng, giảm 7,5%, còn số lao động đăng ký giảm gần 14%.

Số doanh nghiệp trở lại hoạt động kể từ đầu năm cũng giảm 0,6%, ghi nhận 32.400 doanh nghiệp. Nếu tính gộp cả số thành lập mới và trở lại hoạt động, số doanh nghiệp tham gia thị trường là 114.000 doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 14.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Đinh Điệp

Bình luận