Nóng trong tuần

Thanh Hóa: Những tấm gương thầm lặng trong thực hiện chiến dịch cấp CCCD gắn chíp điện tử

Ngày đăng: 08 Tháng Năm, 2021

Thời gian qua, công tác cấp CCCD gắn chíp điện tử tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa được diễn ra nhanh chóng, khẩn trương với sự nỗ lực của những tấm gương thầm lặng.

Giữa đêm mưa rả rích tối ngày 05/5/2021, tổ cấp CCCD số 01 Công an huyện Cẩm Thuỷ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD gắn chíp điện tử tại địa bàn xã Cẩm Châu. Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa nặng hạt khiến cho số lượng người đến làm CCCD giảm. Để đảm bảo 100% người dân trên địa bàn đều được cấp CCCD gắn chíp điện tử trong thời gian sớm nhất, tổ cấp CCCD số 01 đã chủ động đề xuất Lãnh đạo Công an huyện di chuyển tới từng nhà để làm CCCD gắn chíp điện tử cho nhân dân, trong đó ưu tiên vào các hộ gia đình có người khuyết tật, ốm đau, già yếu, hạn chế về khả năng đi lại.

Với tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, quyết tâm hoàn thành chiến dịch cấp CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn huyện, CBCS tổ cấp CCCD lưu động số 01 và Công an xã Cẩm Châu đã không ngại khó khăn vận chuyển các trang thiết bị, máy móc tới từng hộ có người khuyết tật, ốm đau, già yếu để thực hiện việc cấp CCCD gắn chíp điện tử. Hành động này của Tổ cấp CCCD lưu động số 01 và Công an xã Cẩm Châu đã nhận được sự biểu dương, hưởng ứng và ủng hộ nhiệt tình của người dân tại địa bàn.

Một số hình ảnh ngay thời điểm hiện tại của Tổ cấp CCCD lưu động số 01 tại địa bàn xã Cẩm Châu được ghi nhận trên Fanpage Công an huyện Cẩm Thuỷ - Thanh Hóa:

  " data-at-450="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/450/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-1657-0857060.jpg" data-at-800="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/800/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-1657-0857060.jpg" data-at-1366="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/1366/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-1657-0857060.jpg" data-at-1920="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/1920/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-1657-0857060.jpg" "> cong an huyen cam thuy  ">

 

  " data-at-450="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/450/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-2-1658-0857081.jpg" data-at-800="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/800/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-2-1658-0857081.jpg" data-at-1366="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/1366/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-2-1658-0857081.jpg" data-at-1920="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/1920/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-2-1658-0857081.jpg" "> cong an huyen cam thuy 2  ">

 

  " data-at-450="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/450/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-1-1658-0857082.jpg" data-at-800="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/800/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-1-1658-0857082.jpg" data-at-1366="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/1366/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-1-1658-0857082.jpg" data-at-1920="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/1920/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-1-1658-0857082.jpg" "> cong an huyen cam thuy 1  ">

 

  " data-at-450="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/450/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-3-1658-0857093.jpg" data-at-800="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/800/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-3-1658-0857093.jpg" data-at-1366="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/1366/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-3-1658-0857093.jpg" data-at-1920="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/1920/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-3-1658-0857093.jpg" "> cong an huyen cam thuy 3  ">

 

  " data-at-450="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/450/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-4-1658-0857104.jpg" data-at-800="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/800/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-4-1658-0857104.jpg" data-at-1366="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/1366/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-4-1658-0857104.jpg" data-at-1920="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/1920/files/dinhdiep/2021/05/08/cong-an-huyen-cam-thuy-4-1658-0857104.jpg" "> cong an huyen cam thuy 4  ">

 

Đinh Điệp

Bình luận