Diễn đàn

Thanh Hóa: Người dân xã Thanh Phong sôi nổi cùng hoạt động Đại hội Thể dục thể thao

Ngày đăng: 04 Tháng Năm, 2021

(SHTT) - UBND xã Thanh Phong, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã cùng người dân tổ chức Đại hội thể dục thể thao năm 2021. Hoạt động góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần cho nhân dân.

 Chào mừng thành công của Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2016, UBND xã Thanh Phong, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cơ sở năm 2021, hướng tới Đại hội Thể dục thể thao cấp huện lần thứ IX năm 2021.

Đại hội được tổ chức nhằm tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về lợi ích, vai trò, tầm quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của Nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

  " data-at-450="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/450/files/dinhdiep/2021/05/01/thanh-phong-1-1052-1945450.jpg" data-at-800="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/800/files/dinhdiep/2021/05/01/thanh-phong-1-1052-1945450.jpg" data-at-1366="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/1366/files/dinhdiep/2021/05/01/thanh-phong-1-1052-1945450.jpg" data-at-1920="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/1920/files/dinhdiep/2021/05/01/thanh-phong-1-1052-1945450.jpg" "> thanh phong 1  ">

 

Đồng thời, đây là cơ hội gắn kết công tác tổ chức Đại hội với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng (khóa XI) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020", đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", phấn đấu 100% đơn vị thôn bản tham gia Đại hội TDT cấp cơ sở năm 2021.

Đây cũng là dịp để xã tập trung các nguồn lực của địa phương và tăng cường nâng cao thành tích của lực lượng vận động viên tham gia các môn thể thao trọng điểm, từ đó tuyển chọn các vận động viên tham gia Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ IX năm 2021. Đồng thời giúp tăng cường và nâng cao một bước cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT cũng như nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành tổ trọng tài TDTT cơ sở, thông qua Đại hội nhằm đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp TDTT của xã nhà.

Tổ chức đại hội TDTT cơ sở và tham gia Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ IX năm 2021 cũng hướng tới mục tiêu thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tích cực các nguồn lực xã hội hóa, đóng góp vào việc tổ chức Đại hội TDTT cơ sở đạt hiệu quả cao.

  " data-at-450="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/450/files/dinhdiep/2021/05/01/thanh-phong-1052-1945471.jpg" data-at-800="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/800/files/dinhdiep/2021/05/01/thanh-phong-1052-1945471.jpg" data-at-1366="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/1366/files/dinhdiep/2021/05/01/thanh-phong-1052-1945471.jpg" data-at-1920="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/1920/files/dinhdiep/2021/05/01/thanh-phong-1052-1945471.jpg" "> thanh phong  ">

 

Lễ khai mạc đã diễn ra vào ngày 25/4/2021 trong không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân. Các vận động viên cùng nhau tranh tài ở các môn: Môn bóng chuyền nam, nữ; Kéo co nam - nữ; Đẩy gậy nam; Bắn nỏ nam - nữ; Tung còn nam - nữ.

Ngoài ra, tại lễ khai mạc Đại hội còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Diễu hành biểu dương lực lượng, chào cờ, hát quốc ca, tuyên thệ VDV, tuyên thệ trọng tài,...

  " data-at-450="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/450/files/dinhdiep/2021/05/01/thanh-phong-2-1052-1945492.jpg" data-at-800="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/800/files/dinhdiep/2021/05/01/thanh-phong-2-1052-1945492.jpg" data-at-1366="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/1366/files/dinhdiep/2021/05/01/thanh-phong-2-1052-1945492.jpg" data-at-1920="https://cdn.webcool.vn/btoday.vn/resize/rps/1920/files/dinhdiep/2021/05/01/thanh-phong-2-1052-1945492.jpg" "> thanh phong 2  ">

 

Kết thúc đại hội TDTT, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba ở từng nội dung thi đấu và trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đoàn đạt thành tích cao tại Đại hội.

Xuân Khang - Đinh Điệp

Bình luận