Top

Danh mục

Ztech
Cafelands

Tiếp tục cho vay ngoại tệ đến 31.12.2018

Đó là nội dung Thông tư số 18/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú mà Ngân hàng Nhà nước ban hành hôm qua 27.12.


Theo đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước.

Tuy nhiên, chỉ được dùng để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới VN mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay.

Thông tư nêu rõ, khi được TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2018 và thực hiện đến hết ngày 31.12.2018.

 Theo TN

parkvista địa ốcKhơ thịthẩm mỹ mắt ngọc
Ztech
Cafelands
Đăng ký thành viên

Quảng cáo

phú mỹ hưng 2
Đăng ký thành viên
HandicoSAPA JADE HILL
Ztech camera
ITV - Giải pháp Video Marketing
Báo Sở Hữu Trí Tuệ